• ON新包装贺德克滤芯1300R003ON/-V-KB

  详细信息

   材质:玻璃纤维  品牌:HYDAC贺德克  滤芯形式:折叠滤芯  
   用途:油除杂质  适用范围:过滤器  适用对象:润滑油  
   类型:高效  规格:1300R003ON/-V-KB  工作温度:110 ℃ 
   工作*大压差:1.6 Mpa 过滤精度:1-180  进出口径:100 mm 
   性能:耐酸;耐碱;耐高温  原水压力:100 kg/cm2 过滤面积:60  
   型号:1300R003ON/-V-KB    

  ON新包装贺德克滤芯1300R003ON/-V-KB工业用液压油在运用进程中因为种种原因会混进入一些杂质,首要的杂质有机械杂质,水和空气等,这些杂志会构成腐蚀加快,增加机械磨损,下降工作功率,使油品变坏下降设备运用寿数,严峻时会产生油路堵塞构成出产事端。混凝土运送泵的液压油过滤,工程机械的液压油过滤,液压站液压油的过滤。
  首要参数及特征修正
   


  用于保护液压系统中特定元件,设备于中压管路中需保护元件的上游,以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有用控制工作介质的污染度,并使元件正常工作。液压油滤芯首要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材料的,因为它运用的滤料首要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸,所以它有同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材料,不带任何毛刺,确保运用寿数长的特征,它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成,在具体运用时它的层数与构成丝网的目数根据不一样的运用条件与用途而定。

  1264501 1300 R 003 BN4AM 
  1271006 1300 R 003 BN4AM /-B6 
  1267991 1300 R 003 BN4AM /-KB 
  1264505 1300 R 003 BN4AM /-V 
  1271839 1300 R 003 BN4AM /-V-KB 
  1268362 1300 R 003 ECON2 
  1274832 1300 R 003 ECON2/-V 
  1263051 1300 R 003 ON 
  1263752 1300 R 003 ON /-B6 
  R 003 ON /-B6-SFREE 
  1263059 1300 R 003 ON /-KB 
  R 003 ON /-SFREE 
  1263055 1300 R 003 ON /-V 
  1263764 1300 R 003 ON /-V-B6 
  1263760 1300 R 003 ON /-V-KB 
  R 003 ON /-V-SFREE-KB 
  R 005 BN4AM /-V 
  1268363 1300 R 005 ECON2 
  1295298 1300 R 005 ECON2 /-V 
  R 005 MM /-SFREE-KB 
  1263052 1300 R 005 ON 
  1263753 1300 R 005 ON /-B6 
  1263060 1300 R 005 ON /-KB 
  R 005 ON /-SFREE 
  R 005 ON /-SFREE-KB 
  1263056 1300 R 005 ON /-V 
  1263765 1300 R 005 ON /-V-B6 
  1263761 1300 R 005 ON /-V-KB 
  R 005 ON/PO 
  R 005 ON/PO /-KB 
  R 005 ON/PO /-V 
  1264510 1300 R 010 BN4AM 


  1270010 1300 R 010 BN4AM /-KB 
  1264514 1300 R 010 BN4AM /-V 
  1276060 1300 R 010 BN4AM /-V-KB 
  1268364 1300 R 010 ECON2 
  1263053 1300 R 010 ON 
  1263754 1300 R 010 ON /-B6 
  1263061 1300 R 010 ON /-KB 
  1297559 1300 R 010 ON /-KB-SFREE 
  R 010 ON /-SFREE 
  R 010 ON /-SFREE-B6 
  1263057 1300 R 010 ON /-V 
  1263766 1300 R 010 ON /-V-B6 
  1263762 1300 R 010 ON /-V-KB 
  1270896 1300 R 010 ON/PO 
  1266492 1300 R 010 ON/PO /-KB 
  R 010 ON/PO /-V 
  R 010 ON/PS /-KB 
  R 010 ON/PS /-V-KB 
  245604 1300 R 010 P 
  1260744 1300 R 010 P /-B6 
  311541 1300 R 010 P /-KB 
  301468 1300 R 010 P /-V 
  319825 1300 R 010 P/HC 
  1275682 1300 R 010 P/HC /-B6 
  312089 1300 R 010 P/HC /-KB 
  1268365 1300 R 020 ECON2 
  1263054 1300 R 020 ON 
  1263755 1300 R 020 ON /-B6 
  R 010 ON /-SFREE 
  R 010 ON /-SFREE-B6 
  1263057 1300 R 010 ON /-V 
  1263766 1300 R 010 ON /-V-B6 
  1263762 1300 R 010 ON /-V-KB 
  1270896 1300 R 010 ON/PO 
  1266492 1300 R 010 ON/PO /-KB 
  R 010 ON/PO /-V 
  R 010 ON/PS /-KB 
  R 010 ON/PS /-V-KB 
  245604 1300 R 010 P 
  1260744 1300 R 010 P /-B6 
  311541 1300 R 010 P /-KB 
  301468 1300 R 010 P /-V 
  319825 1300 R 010 P/HC 
  1275682 1300 R 010 P/HC /-B6 
  312089 1300 R 010 P/HC /-KB 
  1268365 1300 R 020 ECON2 
  1263054 1300 R 020 ON 
  1263755 1300 R 020 ON /-B6 
  1263062 1300 R 020 ON /-KB 
  R 020 ON /-SFREE 
  R 020 ON /-SFREE-B6 
  R 020 ON /-SFREE-KB 
  1263058 1300 R 020 ON /-V 
  1263767 1300 R 020 ON /-V-B6 
  1263763 1300 R 020 ON /-V-KB 
  R 020 ON/PO 
  1286135 1300 R 020 ON/PO /-KB 
  R 020 ON/PO /-V 
  301449 1300 R 020 P 
  311299 1300 R 020 P /-B6 
  314846 1300 R 020 P /-KB 
  301434 1300 R 020 P /-V 
  312175 1300 R 020 P/HC 
  1261818 1300 R 020 P/HC /-B6 
  317434 1300 R 020 P/HC /-KB 
  245504 1300 R 025 W 
  1297873 1300 R 025 W /-B6 
  314028 1300 R 025 W /-KB 
  301483 1300 R 025 W /-V 
  R 025 W /-V-KB 
  312077 1300 R 025 W /-W 
  311873 1300 R 025 W/HC 
  1261944 1300 R 025 W/HC /-B6 
  311580 1300 R 025 W/HC /-KB 
  319100 1300 R 025 W/HC /-V 
  1260711 1300 R 025 W/HC /-V-KB 
  1280842 1300 R 025 W/HC /-V-W-B6 
  301497 1300 R 025 W/HC /-W 
  1250415 1300 R 025 W/HC /-W-B6 
  1261745 1300 R 025 W/HC /-W-KB 
  315269 1300 R 040 AM 
  1267699 1300 R 040 AM /-KB 
  1260469 1300 R 040 AM /-V 
  304233 1300 R 050 W 
  1298373 1300 R 050 W /-B6 
  314052 1300 R 050 W /-KB 
  1272292 1300 R 050 W /-V-B6 
  317424 1300 R 050 W /-V-KB 
  301483 1300 R 025 W /-V 
  R 025 W /-V-KB 
  312077 1300 R 025 W /-W 
  311873 1300 R 025 W/HC 
  1261944 1300 R 025 W/HC /-B6 
  311580 1300 R 025 W/HC /-KB 
  319100 1300 R 025 W/HC /-V 
  1260711 1300 R 025 W/HC /-V-KB 
  1280842 1300 R 025 W/HC /-V-W-B6 
  301497 1300 R 025 W/HC /-W 
  1250415 1300 R 025 W/HC /-W-B6 
  1261745 1300 R 025 W/HC /-W-KB 
  315269 1300 R 040 AM 
  1267699 1300 R 040 AM /-KB 
  1260469 1300 R 040 AM /-V 
  304233 1300 R 050 W 
  1298373 1300 R 050 W /-B6 
  314052 1300 R 050 W /-KB 
  1272292 1300 R 050 W /-V-B6 
  317424 1300 R 050 W /-V-KB 
  315821 1300 R 050 W/HC 
  301523 1300 R 050 W/HC /-B6 
  307583 1300 R 050 W/HC /-KB 
  1250507 1300 R 050 W/HC /-V 
  1250118 1300 R 050 W/HC /-V-B6 
  1250214 1300 R 050 W/HC /-V-KB 
  308897 1300 R 050 W/HC /-W 
  1261218 1300 R 050 W/HC /-W-B6 
  1261825 1300 R 050 W/HC /-W-KB 
  304700 1300 R 100 W 
  1266585 1300 R 100 W /-B6 
  315276 1300 R 100 W /-KB 
  R 100 W /-V-KB 
  314577 1300 R 100 W /-W 
  311501 1300 R 100 W/HC 
  318993 1300 R 100 W/HC /-B6 
  314217 1300 R 100 W/HC /-KB 
  1263284 1300 R 100 W/HC /-KB-W 
  1266155 1300 R 100 W/HC /-V 
  1267678 1300 R 100 W/HC /-V-W 
  315821 1300 R 050 W/HC 
  301523 1300 R 050 W/HC /-B6 
  307583 1300 R 050 W/HC /-KB 
  1250507 1300 R 050 W/HC /-V 
  1250118 1300 R 050 W/HC /-V-B6 
  1250214 1300 R 050 W/HC /-V-KB 
  308897 1300 R 050 W/HC /-W 
  1261218 1300 R 050 W/HC /-W-B6 
  1261825 1300 R 050 W/HC /-W-KB 
  304700 1300 R 100 W 
  1266585 1300 R 100 W /-B6 
  315276 1300 R 100 W /-KB 
  R 100 W /-V-KB 
  314577 1300 R 100 W /-W 
  311501 1300 R 100 W/HC 
  318993 1300 R 100 W/HC /-B6 
  314217 1300 R 100 W/HC /-KB 
  1263284 1300 R 100 W/HC /-KB-W 
  1266155 1300 R 100 W/HC /-V 
  1267678 1300 R 100 W/HC /-V-W 
  312247 1300 R 100 W/HC /-W 
  304701 1300 R 200 W 
  319979 1300 R 200 W /-KB 
  318976 1300 R 200 W/HC 
  R 200 W/HC /-B6 
  319954 1300 R 200 W/HC /-KB 
  319212 1300 R 200 W/HC /-V 
  319675 1300 R 200 W/HC /-V-B6 
  319931 1300 R 200 W/HC /-V-KB 
  318667 1300 R 200 W/HC /-W 
  312247 1300 R 100 W/HC /-W 
  304701 1300 R 200 W 
  319979 1300 R 200 W /-KB 
  318976 1300 R 200 W/HC 
  R 200 W/HC /-B6 
  319954 1300 R 200 W/HC /-KB 
  319212 1300 R 200 W/HC /-V 
  319675 1300 R 200 W/HC /-V-B6 
  319931 1300 R 200 W/HC /-V-KB 
  318667 1300 R 200 W/HC /-W 
  ON新包装贺德克滤芯1300R003ON/-V-KB规格型号直径Фmm-Фmm长度L-L可根据要求定做厚度mm以上均可其它规格可按要求加工过滤精度um-um不锈钢粉末烧结滤板直径Ф-Фmm)厚度-mm过滤精度un-um材质LLS三不锈钢粉末烧结滤芯的应用领域不锈钢粉末烧结滤芯以其的性能,可广泛应用于工业水处理工业食品工业生物工程化学工业石油化工冶金工业及气体净化领域是一种具有广泛发展前景的新型过滤材料。其典型用途包括化工原料生产中的除杂质过滤,物料的脱炭过滤和精滤。
  ,气动元件润滑油燃油和液压气压的介质净化和流量限制压缩空气除油净化原油除砂过滤氮过滤纯氧过滤气泡发生器浮腾床气体分布等四.不锈钢粉末烧结滤芯使用注意事项不锈钢粉末烧结滤芯属消耗品,虽比其它过滤元件耐用,但在清洗和拆装中应注意不要划伤及碰砸摔等现象,防止人为损伤。严禁用工具对滤芯表面施力。一般情况下滤液由滤芯外向里过滤,不提倡反向过滤。过滤时,缓缓加压至需要的工作压力,严禁瞬间开足阀门迅速压。

  ON新包装贺德克滤芯1300R003ON/-V-KB1:采用纯德国制造进口纤维滤纸制造,过滤能力强劲
  2:内置不锈钢网状结构符合度压力要求
  3:耐高温,耐腐蚀
  4:产品适应泵浦连续运转使用
  5:结构精致,精度高,安装方便
  6:品种齐全,各种型号规格制造销售

 • 留言

  询价产品:
  *(必填)
  联系人: *(必填)
  手    机: *(必填)
  电    话:
  E-mail:
  公    司: *(必填)
  地    址:
廊坊安鑫过滤器材有限公司 地址: 中国 河北 固安县 牛驼镇189号 技术支持:谷瀑环保 免责申明 管理员入口
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保首页底栏投诉通道进行投诉。